Suche: Interpret Titel Label go
 
CHANSON ENGLAND FLAMENCO Folk-Europa
FRANKREICH GRIECHENLAND GUTSCHEIN IRLAND
ITALIEN OSTEUROPA PORTUGAL SAMPLER
SCHOTTLAND SKANDINAVIEN SPANIEN
A <    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y    Z    

11.99 €
LP  
EAN: TP 006
Bestellnr.: TP 006
Preiscode: 120
CHRISTINE PRIMROSE
Aite No Ghoil
Temple


Einzeltitel:

 1. 1. Ceann Loch An Duin (At The Head of Loch An Duin)
 2. 2. Curstaidh Brus (Christine Brus)
 3. 3. Duanag A Chiobair (The Shepherds Song)
 4. 4. Carlobhagh (Carloway)
 5. 5. Strath Ban (Strathbane)
 6. 6. Coille An Fhasaich (The Woods of France)
 7. 7. Greas Ort Dhachaidh A DhEilean AFhraoich (Hurry On Home)
 8. 8. Si Morag Si Morag (It Was Morag) Baintighearna Stiubhart (Lady Stewart) Fear An Dun Mor (The Man From The Big House)
 9. 9. Nuair A Chi Thu Caileag Bhoidheach (Whenever You See A Pretty Girl)
 10. 10. Calum Sgaire (Calum Sgaire)
 11. 11. Nan Ceadaicheadh An Tide Dhomh (If Time Would Permit Me)
 12. 12. Nan Tigheadh Tu Idir (If Only You Would Come To Me)
 13. 13. Comunn Uibhist S Bharraidh (The Uist and Barra Association)
 14. 14. N Teid Thu Leam Mo Nighean Donn? (Will You Come With Me My Brown Haired Girl?)
 15. 15. A Fhleasgaich Oig Bi Furachail (Young Men Be Cautious)> Weitere Artikel des Interpreten

> zurück